Chuck Low Ox Converse 70 Star tops Sneakers amp; AllHoppa till huvudinnehåll
Coco Med Coco Sidenklänning Med Detalj Coco Sidenklänning Detalj Sidenklänning Vikt Med Vikt Vikt Detalj Sidenklänning Coco dwqxfdz

Meny

Sneakers Chuck Converse All Star 70 amp; Ox Low tops
 • International website
 • Start
 • Studera
 • Forskning
 • Innovation & Samverkan
 • Om universitetet
Giampaolo Viozzi Nitar Giampaolo Röd Nitar Röd Viozzi qtEW0

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Lunds universitet

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Sneakers Giancarlo amp; tops Paoli High f44BPW
Du är här
Start › Utbildning › Studieinformation › Karriär och arbetsmarknad
 • Studieinformation
  • Studerandeexpeditionen
  • Studievägledning
  • Karriär och arbetsmarknad
  • Praktikplatser
  • Din studiemiljö
  • SI - mentorsverksamhet
  • Stöd och hjälp under din studietid
  • Utlandsstudier
  • Filmer - hjälp i dina studier
  • 70 Ox Converse amp; Low tops All Star Sneakers Chuck
  • Utskrift, kopiering och skanning
  • Studiemedel och sjukanmälan
  • Blanketter
  • Behörighet och tillgodoräknande
  • Studieavbrott, omregistrering och studieuppehåll på program
  • Examination - tentarutiner
  • Plagiering och fusk
  • Rättelse och omprövning av betyg?
  • Ny student våren 2019
 • Fristående kurser
 • Kandidatprogram
 • Masterprogram
 • Forskarutbildning
 • Uppdragsutbildning
 • For danske ansøgere
 • Paoli Sneakers High amp; tops Giancarlo O7wI7
 • Alumn och karriär
 • Studentporträtt
Arbetsmarknad för sociologer, socialantropologer och pedagoger

Arbetsgivare söker ofta personer med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig utbildning - men utan att ange något specifikt ämne eller examen. I stället är det kombinationen av sakområde, färdigheter, intressen, personlighet och drivkraft som avgör var du hamnar.

  Arbetsmarknaden för sociologer

  Den sociologiska kompetensen handlar om kunskaper om samhället och de sociala förhållanden som påverkar människors situation och är viktiga på många olika områden av arbetsmarknaden.

  Du som har läst sociologi, kan genomföra och leda undersöknings- och utvärderingsprojekt, delta i utredningar och göra analyser och tolkningar av olika datamaterial. Dessa kompetenser är mycket användbara och efterfrågade i olika typer av förändringsarbeten och i beslutsfattande.

  Som sociolog går du en bred arbetsmarknad till mötes

  Du kan till exempel arbeta med undervisning och information, med personalfrågor och organisationsutveckling, med handläggning, utredning eller utvärdering. Dessa områden har dominerat hittills, men man hittar även sociologer i andra typer av arbeten, till exempel inom journalistik, biståndsarbete, marknadsföring, bostadsplanering, kriminalvård, och medicin.

  Sociologin är relevant inom alla arbeten som har med människor att göra.

  Förklara sociala fenomen

  Det är sociologens uppgift att förklara vad som ligger till grund för sociala fenomen. Det kan handla om etnisk segregering, alltså varför människor med invandrarbakgrund har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller om upprätthållandet av löneskillnader mellan män och kvinnor, om förekomsten av olika problem i skolor, om tilltron till den ekonomiska marknaden och mycket annat.

  Hittills har statliga och kommunala anställningar dominerat arbetsmarknaden, men förhållandet börjar balanseras av ett ökat intresse bland privata och ideella organisationer.


  Sociologer är verksamma inom bland annat följande områden:

  • Arbetsmarknad och arbetsliv
  • amp; Gianfranco tops Lattanzi Sneakers High 0txq0Rr
  • Bostads- och samhällsplanering
  • Genusfrågor
  • Framtids- och befolkningsstudier
  • Hälso- och sjukvård
  • Kriminologi
  • Masskommunikation och kultur
  • Miljöpolitik och miljövård
  • Organisation och teknologi
  • Politiska förhållanden
  • Socialtjänst och socialpolitik
  • Utbildningsväsendet
  • Välfärd och levnadssätt

  Sociologer är anställda inom till exempel:

  • Forskningsinstitut
  • Universitet och högskolor
  • Grundskolor, gymnasier och folkhögskolor
  • Internationella biståndsorganisationer
  • Kriminalvården
  • Polisväsendet
  • Kommunal och statlig förvaltning
  • Socialtjänst, hälso- och sjukvård
  • Politiska och fackliga organisationer
  • Konsultverksamhet
  • Marknads- och opinionsinstitut
  • Massmedia
  • Reklam och marknadsföring

   

  Arbetsmarknaden för socialantropologer

  Som socialantropolog har du fått med dig ett jämförande perspektiv. Med en examen i socialantropologi kan du bland annat arbeta med integrationsfrågor, forsknings- och utredningsuppdrag inom offentliga verksamheter, men även med information, administration i till exempel biståndsorganisationer, på statliga myndigheter eller inom utbildningsväsendet. Man brukar säga att antropologer har hela världen som arbetsfält och antropologisk kompetens och kunskap är alltid aktuell.

  Genom att kombinera dina studier i socialantropologi med andra ämnen som du är intresserad av kan du skapa en unik profil och verka inom en mängd olika yrkesområden. Exempel på jobb är handläggare och utredare på t.ex migrationsverket, konsult, samordnare och jobb inom turism.

  Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, skriver på sin webb:

  "Socialantropologin belyser hur kulturella och sociala variationer i mänskligt tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för konsekvenser, men också vad mänskligheten har gemensamt."

  Läs mer om yrket socialantropolog på saco.se

   

  Arbetsmarknaden för pedagoger

  Pedagogik är ett brett kunskapsområde och pedagoger arbetar med en rad olika uppgifter inom statlig och kommunal förvaltning och även i näringslivet och i olika ideella organisationer, liksom inom förskola, skola, högskola och folkbildning.Gianfranco amp; tops Low Sneakers Lattanzi FwXq06xOp

  Pedagogik i kombination med kurser i till exempel sociologi, statsvetenskap eller samhällsgeografi ger kompetens att arbeta med utrednings-, planerings-, utvecklings- och utvärderingsuppgifter.

  Pedagoger medverkar också i internationella projekt (till exempel inom SIDA och ideella organisationer) som syftar till att utveckla utbildningsorganisationer i utvecklingsländer. För sådana arbeten kan det vara bra att kombinera pedagogikstudierna med exempelvis utvecklingsstudier eller statsvetenskap.

  Pedagoger arbetar också ofta som konsulter, med organisations-, ledarskaps- och kompetensutveckling. För denna typ av arbete är det lämpligt att kombinera pedagogik med kurser i exempelvis psykologi, sociologi, statsvetenskap eller ekonomi.

  Andra arbetsuppgifter för pedagoger finns inom så skiftande områden som läromedelsutveckling, journalistik med inriktning mot skola och utbildning, förlagsverksamhet och allmän informationsverksamhet.

  Kontakt:
  Maria Löfgren Martinsson
  Telefon: +46 46-222 87 33

  Mera information:

  • Jusek
  • Akademikerförbundet/SSR
  • HR-föreningen
  • HR Society (Personal & ledarskap)

   

  2019-01-29
  Low amp; 70 tops Chuck Converse All Ox Sneakers Star
  arrow Kåren vill stärka banden till arbetsmarknaden Samhällsvetarkåren arbetar för att stärka banden mellan de olika utbildningarna inom samhällsvetenskap och arbetsmarknaden. Läs mer på deras webbplats.  
  arrow Praktikplatser Aktuella praktikplatser och uppdrag för studenter.
  Ox Chuck Converse All Star 70 Sneakers tops Low amp;
  Studenter berättar! Hör vad studenterna själva säger om att läsa här.
  arrow Tips och hjälp på fakultetens webbplats S-Career – guide till arbetslivet för samhällsvetare
  arrow Snart klar med dina studier? Gå med i vårt Alumnnätverk! Behåll kontakten med gamla studiekamrater och vidga ditt professionella nätverk!
  amp; Star Ox All Low Sneakers Chuck 70 Converse tops

  Sociologiska institutionen
  Lunds universitet
  Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
  Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
  Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

  Samhällsvetenskapliga fakulteten

  amp; tops Sneakers Low Gianfranco Lattanzi wtqa88