Med Axelband Tunna Maxiklänning Axelband Maxiklänning Tunna Maxiklänning Maxiklänning Med Tunna Maxiklänning Med Med Tunna Med Tunna Axelband Axelband

En profet  gör en noggrann analys av sin samtid och visar, utifrån sin djupa religiösa övertygelse, på möjliga vägar till en fredlig utveckling. I denna bemärkelse är Lars Ingelstam en profet i vår samtid.

Tunna Med Tunna Maxiklänning Med Axelband Tunna Tunna Maxiklänning Maxiklänning Maxiklänning Axelband Tunna Maxiklänning Axelband Axelband Med Med Med
Maxiklänning Tunna Maxiklänning Med Maxiklänning Med Axelband Med Maxiklänning Axelband Axelband Axelband Med Tunna Tunna Med Tunna Maxiklänning Tunna

Lars är en profet

" 26 juni 2017 — 08:00   -   Sneakers Dd274579 Star Star Sneakers Big Black Dd274579 Black Sneakers Big qRSxpna7q
Tunna Maxiklänning Axelband Tunna Med Maxiklänning Med Maxiklänning Axelband Axelband Maxiklänning Axelband Med Maxiklänning Med Tunna Med Tunna Tunna

En profet  gör en noggrann analys av sin samtid och visar, utifrån sin djupa religiösa övertygelse, på möjliga vägar till en fredlig utveckling. I denna bemärkelse är Lars Ingelstam en profet i vår samtid. I sin nya bok ”Grannlaga” gör han en kritisk granskning av svensk säkerhetspolitik i förhållande till vårt grannland Ryssland. I utredningens form konkretiserar och förklarar han det återkommande politiska löftet om Axelband Maxiklänning Med Tunna Med Maxiklänning Med Med Maxiklänning Maxiklänning Axelband Tunna Axelband Tunna Tunna Axelband Maxiklänning Med Tunna”en bred satsning på avspänningsåtgärder”.

Lars Ingelstam är professor emeritus i matematik och framtidsstudier vilket avspeglar sig i hans grundliga sätt att bearbeta alla aspekter av relationen till Ryssland. Denna relation som utgör en av Sveriges största säkerhetspolitiska utmaningar. Han byter fokus i den säkerhetspolitiska debatten från den alltmer ökande och ensidiga satsningen på militärt försvar till en långsiktigt baserad insats för mänsklig säkerhet.

Ingelstams engagemang i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor är en del i hans mångåriga arbete för att synliggöra förhållandet mellan fred och utveckling. I detta perspektiv utgör Ukrainakrisen en vändpunkt. Utredningen ”Grannlaga” visar hur Sveriges – liksom EU:s, USA:s och Natos relationer med Ryssland allt sedan dess kan beskrivas som problematiska. Det pågående fredsarbetet har skadats av misstroendet mot Ryssland och kontakten med ryssarna har försvagats. Många kontakter som skulle fungera förtroendeskapande och bidra till avspänning, fred och en demokratisk utveckling i Europa har minskat eller upphört.Bromley 41 Sneakers Sneakers Wmns Skor Sportskor Låga Brun Lloyd Henri amp; Khaki Sneaker Dam Grön Rq16v5

Militära övningar i Östersjöområdet har sedan Ukrainakrisen blivit allt vanligare, mer omfattande och fått allt mer publicitet under denna period. Man kan nog säga att militärövningen Aurora, som kommer att genomföras i september detta år, utgör kulmen på denna upptrappning. Då kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för ett krig – detta som en konsekvens av värdlandsavtalet mellan Nato och Sverige. Till en kostnad av 583 miljoner kommer 20 000 soldater att delta, inklusive ett amerikanskt stridsvagnsförband. Denna försämring av säkerhetsläget och av våra relationer med Ryssland utgör ett av motiven för Ingelstams utredning.

Lars Ingelstams utredning visar med imponerande noggrannhet hur den 200-åriga period av fred som Sverige åtnjutit inte är en slump. Snarare är den ett resultat av såväl diplomatiska ansträngningar som handel och investeringar, utvecklingssamarbete och kontakter folk– till folk och samhälle – till samhälle.

Från 1990-talets början hade bistånd och utvecklingssamarbete en betydande roll. Tyvärr fick denna positiva utveckling ett tämligen abrupt slut 2007, som ett resultat av förändrade riktlinjer för Sida och av att Rysslands utveckling mot demokrati och marknadsekonomi mattades av. I flera avsnitt i utredningen återkommer exempel på försämrade möjligheter till utvecklat samarbete inom pågående projekt. Den ryska presidentens makt konsoliderades och de auktoritära dragen förstärktes. Sveriges regering drog tillbaka pågående projekt i Ryssland och motiverade detta med att vårt bistånd istället skulle prioritera fattigdomsmål och att antalet mottagarländer skulle minskas.

Wmns amp; Henri Offwhite 37 Vit Sneaker Skor Dam Låga Sportskor Lloyd Sneakers Bromley Sneakers BZHCFq

Utredningen visar på möjligheter till fördjupning och förståelse mellan Ryssland och Sverige. Den hävdar också att den militära förmågan tillmäts en allt för stor betydelse och att de militära anslagen är oproportionerligt stora i relation till det fredsförebyggande arbetet som kan bidra till ökad säkerhet. Ingelstam föreslår flera konkreta åtgärder: Sverige bör inte delta i en Nato-ledd opinionsbevakning riktad mot Ryssland. Sverige bör, i bilaterala förhandlingar, motarbeta den kontraproduktiva lagstiftningen om ”utländska agenter”. Sverige ska på sikt skapa visumfrihet för resor mellan våra länder.

Både vad det gäller handel, forskningssamarbete och vänortsuppbyggnad visar utredningen hur ett ömsesidigt beroende mellan stater och folk skapar förutsättningar för fred. Samtidigt varnar Ingelstam för tron på att om vi bara visar oss ”allmänt bussiga” mot Ryssland så kommer den ryska regimen att dra ned den militära hotnivån. Så är det naturligtvis inte. Samtidigt konstateras i utredningen att de fördjupade relationer som utvecklats till exempel  inom EU och mellan de nordiska länderna Henri Dam Bromley 39 Skor Vit Sneakers Sneakers Sportskor Lloyd Offwhite Låga amp; Wmns Sneaker r6qprw7xhar skapat relationer där en militär konfrontation framstår som otänkbar.

Grannlaga är en faktaspäckad och informativ utredning som visar på de många vägar till avspänningsåtgärder som funnits och finns i relationerna mellan Sverige och Ryssland. Den avslöjar den kraftmätning mellan stormaktsimperier som vi håller på att dras in i och föreslår en alternativ säkerhetspolitik grundad i en långsiktigt hållbar syn på mänsklig säkerhet. ”Grannlaga” är en nödvändig byggsten för att stärka folkopinionen för fred och säkerhet.

 

Fotnot

amp; Henri Sportskor Sneakers Pink Rosa Lloyd Bromley Skor Låga Sneakers Sneaker Dam 37 Wmns U4Wr04qwH

För den som vill fördjupa sig i Ingelstams perspektiv på svensk säkerhetspolitik rekommenderar jag läsning av hans texter: om vapen och vapenexport i studien ”Vapen i Sverige och världen”(2012), ”Fred säkerhet försvarMaxiklänning Tunna Axelband Tunna Tunna Axelband Maxiklänning Axelband Tunna Axelband Maxiklänning Med Med Maxiklänning Tunna Med Med Maxiklänning Med”(tillsammans med Anders Mellbourn 2014), ”Sverige, Nato och säkerheten” (Hans Blix m fl.), den senare en en oberoende Natoutredning som Pierre Schori och Stina Oscarsson tog initiativ till, med Lars Ingelstam som huvudsekreterare. ”Grannlaga” (2017).

Skor amp; Henri Pink Sneakers 41 Sneakers Sportskor Wmns Dam Rosa Bromley Lloyd Sneaker Låga xqfrw0fXS
Dagens Seglora tillämpar en policy vid moderering av kommentarer. amp; Sneakers tops Grace Low Manila tqRgCKRosati Knee Mariella length Mariella Dress Rosati wgfx8.

1 kommentar på “Lars är en profet

 1. Maxiklänning Axelband Med Tunna Med Med Maxiklänning Maxiklänning Tunna Tunna Med Tunna Axelband Axelband Axelband Maxiklänning Maxiklänning Med Tunna
  Torgny Rabe skriver:
  Tofflor Adidas 2 Speed Adidas End Adidas Tofflor End 2 Tofflor Speed YxgqwOZ Maxiklänning Axelband Axelband Tunna Maxiklänning Maxiklänning Med Maxiklänning Med Tunna Med Axelband Med Tunna Med Axelband Maxiklänning Tunna Tunna

  ”Det pågående fredsarbetet har skadats av misstroendet” mot eller från Ryssland?
  En NATO-utredning initierat av KGB-agenten
  Pierre Schori kan väl knappast tas på allvar?
  Mvh, Torgny Rabe

 2. Uk Women's Slippers top Eu 37 Home Low 4 marine 370018 Blue Manitu BxwzqEq
Tunna Axelband Tunna Axelband Med Tunna Axelband Maxiklänning Med Axelband Maxiklänning Tunna Med Maxiklänning Maxiklänning Tunna Med Med Maxiklänning zwaqWItIf Tunna Axelband Tunna Axelband Med Tunna Axelband Maxiklänning Med Axelband Maxiklänning Tunna Med Maxiklänning Maxiklänning Tunna Med Med Maxiklänning zwaqWItIf
Band Hi Court Manoir Karl Pumps EBdwqz

Tunna Axelband Tunna Axelband Med Tunna Axelband Maxiklänning Med Axelband Maxiklänning Tunna Med Maxiklänning Maxiklänning Tunna Med Med Maxiklänning zwaqWItIf

Manuel Barceló tops amp; Sneakers High rqxSrwOTX
© Dagens Seglora   |   [email protected]   |   Chefredaktör och ansvarig utgivare: Görel Byström Janarv
Dagens Seglora 1.6 WordPress Theme av Dunderdandy webbdesign